المنت شیشه ای

المنت شیشه ای

المنت شیشه ای المنت شیشه ای  ساخته شده از  آلیاژ نیکل کروم که به صورت یک فنر تولید شده. این فنر را داخل  لوله های شیشه ای قرار می دهند. فنر المنت  رامی توان در توان های مختلف تولید کرد. توان المنت های شیشه ای از رنج ۵۰۰، ۱۰۰۰؛ ۲۰۰۰ وات و غیره می باشند. ساختار این المنت باید از جنسی باشد که در حرارت […]

ادامه مطلب